drop down joomla login module

Afgelopen vrijdag vond er in het cultureel centrum De Werft de jaarlijkse verkiezing van de sportlaureaten plaats. Van ZGEEL waren er 3 genomineerden: Gitte Vandepoel, Fleur Verdonck en het gemengd G-aflossingsteam. Een paar foto's...

MALE2364

MALE2385

MALE2389

Naar jaarlijkse gewoonte organiseren we opnieuw een clubkampioenschap. Een wedstrijd met enkel leden van onze club waarbij deelnemen belangrijker is dan winnen. Dit evenement zal doorgaan op zondag 24 september 2017. In de voormiddag zal er bijgevolg geen training gegeven worden.
Inzwemmen kan vanaf 13u, de wedstrijd begint om 14u. Deze namiddag worden ook onze kampioenen van het seizoen 2016-2017 gehuldigd. Van 16u tot 18u hebben wij het ganse zwembad afgehuurd en kunnen de deelnemers en hun broertjes, zusjes, mama's en papa's naar hartelust zwemmen en spelen.

Inschrijving dient te gebeuren voor 17 september 2017 bij volgende verantwoordelijken:

witten: Liesbeth Salluyts
groenen: Jan helsen
G-zwemmers: Annelies Van Beylen
veteranen+trainers+masters: Jef Hufkens

Inschrijving witten - Inschrijving groenen - Inschrijving G's, veteranen, trainers

Officials: Frederik, Inge D, Wendy, Kristine, Peggy, Tom, Paul

Programma
Uitslag

 

myFlickr

Elke Maes is geld waard

Zin om de clubkas van jouw vereniging van wat extra te voorzien? Dan moet je zeker meedoen met ‘Vollenbak voor de vereniging’ want ook dit jaar gaat Maes heel wat verenigingen blij maken. Hoe? Wij vullen de clubkas tot €1000. Tsja-tsjing! Meedoen is simpel: verzamel zo veel mogelijk Maes Pils en/of Maes Radler- kroonkurken en/of lipjes. Go for it!

1000 x kroonkurk of bliklipje= €100

Geef jouw vereniging een boost. Santé!

Beste ouders, zwemmers,

Op 8 april 2017 organiseren wij onze jaarlijkse paaswandeling. Dit jaar werken we met een inschrijving en vragen we ook een minimale bijdrage aan de deelnemers. Hier kan je alvast het inschrijvingsformulier vinden.

Dit wil dan ook zeggen dat er op zaterdagavond geen training gegeven wordt.

Het ZGEEL bestuur.

Naar jaarlijkse gewoonte organiseren we opnieuw een clubkampioenschap. Een wedstrijd met enkel leden van onze club waarbij deelnemen belangrijker is dan winnen. Dit evenement zal doorgaan op zondag 25 september 2016. In de voormiddag zal er bijgevolg geen training gegeven worden.
Inzwemmen kan vanaf 13u, de wedstrijd begint om 14u. Deze namiddag worden ook onze kampioenen gehuldigd. Van 16u tot 18u hebben wij het ganse zwembad afgehuurd en kunnen de deelnemers en hun broertjes, zusjes, mama's en papa's naar hartelust zwemmen en spelen.

Er worden dit jaar ook prijzen gegeven aan de clubkampioenen van deze wedstrijd. Het reglement kan je best eens even nalezen.

Inschrijving dient te gebeuren voor 18 september 2016 bij volgende verantwoordelijken:
witten: Liesbeth Salluyts
groenen: Jan helsen
G-zwemmers: Annelies Van Beylen
veteranen+trainers+masters: Jef Hufkens

Inschrijving wittenInschrijving groenen - Inschrijving G's, veteranen, trainers

Programma
Uitslag

myFlickr

Naar jaarlijkse gewoonte organiseren we opnieuw een clubkampioenschap. Een wedstrijd met enkel leden van onze club waarbij deelnemen belangrijker is dan winnen. Dit evenement zal doorgaan op zondag 27 september 2015. In de voormiddag zal er bijgevolg geen training gegeven worden.
Inzwemmen kan vanaf 13u, de wedstrijd begint om 14u. Tijdens de pauze, rond 14u45, worden onze kampioenen gehuldigd. Van 16u tot 18u hebben wij het ganse zwembad afgehuurd en kunnen de deelnemers en hun broertjes, zusjes, mama's en papa's naar hartelust zwemmen en spelen.
Inschrijving dient te gebeuren voor 20 september 2015 bij volgende verantwoordelijken:
witten: Liesbeth Salluyts
groenen: Jan helsen
G-zwemmers: Annelies Van Beylen
veteranen+trainers+masters: Jef Hufkens

In de helperslijst kunnen jullie de diverse toegewezen taken vinden. Alvast bedankt aan de bereidwillige ouders die een handje willen toesteken.

Voorprogramma
Programma
Uitslag
Resultaten per zwemmer
Foto's
Verslag

Al onze leden zijn aangesloten en verzekerd bij de Vlaamse Zwemfederatie via de maatschappij Arena. De verzekering geldt tijdens de zwemactiviteiten (trainingen en wedstrijden) en op weg van en naar trainingen en wedstrijden. Dit geldt alleen indien het clublid aanwezig is als zwemmer, trainer, afgevaardigde of official. De voorwaarden van deze verzekering kan u terugvinden op de website van de Vlaamse Zwemfederatie.

De kinderen van onze zwemschool zijn niet aangesloten bij de Vlaamse Zwemfederatie. Zij zijn echter wel verzekerd bij de maatschappij Arena onder dezelfde voorwaarden als de groenen. Ouders die geen lid zijn en hun kind naar een training of wedstrijd brengen, maken de verplaatsingen op eigen risico. Voor de burgerlijke aansprakelijkheid van de leden tijdens wedstrijden, trainingen en andere clubactiviteiten, is een aanvullende verzekering afgesloten.

Aangifteformulieren voor ongevallen zijn te verkrijgen bij de secretaris of de groepsverantwoordelijke. Je kan deze formulieren hier ook terugvinden.

Huishoudelijk reglement en reglement van de inwendige orde

1. Zwemmers

Iedereen kan op eigen verzoek lid worden van de club, en wordt na een zwemtest ingedeeld in een bepaalde zwemgroep. 

Het lidgeld wordt per kalenderjaar betaald. Indien je in de loop van het jaar lid wordt, zal het lidgeld voor de nog resterende maanden worden aangerekend. Indien je bv in maart lid wordt, zal je 10/12 van het lidgeld betalen.

Elk lid dat voor het einde van een zwemjaar (zwemjaar loopt van januari tot december) stopt of door tuchtsancties de toegang tot de club wordt ontzegd, kan nooit lidgelden opeisen voor de resterende periode.

Wanneer je aansluit bij de club zal je een toegangskaartje ontvangen voor het zwembad. Hiervoor dient een waarborg van 5 EUR betaald te worden. Bij verlies of beschadiging van het toegangskaartje, zal je opnieuw een waarborg betalen om een nieuw kaartje te kunnen ontvangen. Indien je de club verlaat zal de waarborg voor het kaartje terugbetaald worden als dit onbeschadigd wordt binnengeleverd bij de verantwoordelijke van je groep.

Elk clublid aanvaardt het clubreglement en is verplicht dit na te leven.

Enkel het bestuur kan een lid ontslaan.

De club is niet verantwoordelijk voor diefstallen tijdens trainingen, wedstrijden en eventuele stages. Laat waardevolle spullen thuis en gebruik, indien nodig, de voorziene opbergkastjes om uw materiaal in op te bergen.

Alle regels die voor het zwembad gelden, gelden ook voor onze club. Deze regels zijn beschikbaar in de inkomhal van het zwembad.

2. De trainersgroep

De hoofdtrainer staat in voor het trainersteam en verdeelt de taken. De taakverdeling wordt besproken en goedgekeurd tijdens de trainersvergaderingen. Het staat de hoofdtrainer vrij zelf te beslissen over de selectie van de zwemmers betreffende deelnames aan wedstrijden.

De hoofdtrainer legt, in overleg met het bestuur, ook de nodige sancties op indien het gedrag van een zwemmer indruist tegen het huishoudelijk reglement van de club.

De trainers voeren de opgelegde taken uit en rapporteren op regelmatige basis aan de hoofdtrainer.

De hoofdtrainer staat in voor de communicatie van deze rapporten naar het bestuur toe.

De trainer staat in voor de sportieve begeleiding van een aan hem toegewezen groep zwemmers. Hij/zij traint en begeleidt de zwemmers tijdens trainingen, wedstrijden en eventuele stages.

De trainer draagt steeds de clubkleuren op trainingen, wedstrijden en eventuele stages en is steeds 15 minuten voor het afgesproken uur ter plaatse om de zwemmers op te vangen en te begeleiden.

De trainers selecteren de wedstrijden in onderling overleg met het bestuur.

3. Bij trainingen

Je bent minimum 10 minuten voor aanvang van de training aanwezig.

Je zwemkaart is persoonlijk. Deze kaart moet je steeds bij je hebben. Bij het binnengaan en het buitengaan van het zwembad, maak je steeds gebruik van je EIGEN kaart. Bij het niet gebruiken of niet bijhebben van je zwemkaart, kan men je aan de kassa de toegang tot het zwembad weigeren.

Bij het misbruiken van je kaartje tijdens de trainingsuren ( binnengaan via de clubingang terwijl je eigenlijk geen training hebt), kun je voor bepaalde tijd geschorst worden. Bij herhaaldelijk misbruik kan je zelfs uit de club ontslagen worden.

Wanneer je komt zwemmen tijdens de trainingsuren en je vertoeft in het recreatief gedeelte van het bad, ben je NIET verzekerd. Ongevallen op zo’n moment zijn voor rekening van de ouders en niet van de club.

Je respecteert andermans goederen en materiaal in het zwembad, alsook in de kleedkamers.

Je draagt ten alle tijden een badmuts, uit hygiënisch oogpunt. Dit mag echter geen badmuts zijn van een andere sportclub.

Je helpt spontaan met:

  • klaarzetten van het bad voor de training start -mogelijke taken hieronder omschreven tenzij anders meegedeeld door je trainer.
  • opruimen na de training, mogelijke taken hieronder omschreven, tenzij anders meegedeeld door je trainer.
  • je legt je eigen materiaal klaar aan je trainingsbaan vooraleer de training start.

Je hebt bij elke training drinken bij, minimaal 750 ml, bij voorkeur een isotone drank.

Een afwezigheid op trainingen meld je bij alle trainers. Geef bij elke afwezigheid ook een reden op.

Het vroeger beëindigen van een training moet je melden vooraleer de training start. Dit meld je aan de trainer die je op dat moment training geeft. Geef hiervoor steeds een reden op.

4. Bij wedstrijden

Je schrijft je OP TIJD in voor de wedstrijden die je toegestuurd krijgt per mail.

Wat je hebt ingeschreven, zwem je ook. Bij een forfait zonder geldige reden, zal een boete worden aangerekend aan de zwemmer.

Bij het inzwemmen en tijdens je wedstrijd zet je steeds een badmuts van de club op. Heb je je badmuts vergeten, dan koop je bij de afgevaardigde een reserve.

Je draagt tijdens de wedstrijd steeds een T-shirt van de club.

Als je een prijs hebt behaald op een wedstrijd, ga je die steeds halen met een T-shirt of een trainingspak van de club aan.

Na elke wedstrijd ruim je zelf alle papiertjes, blikjes, wegwerpvoorwerpen en andere afval op.

5. Tuchtreglement en naleving van het trainersengagement

De trainer, de afgevaardigde en/of een bestuurslid kan een zwemmer die een inbreuk maakt tegen het reglement, bestraffen door hem/haar het water te doen verlaten en hem/haar niet verder deel te laten nemen aan de training, wedstrijd of stage, waarbij de zwemmer wel aanwezig blijft bij de groep tot het einde van de activiteit. Elke kost die hierdoor gegenereerd wordt is ten laste van de zwemmer.

Het staat de club vrij om bij het niet opvolgen van de instructies van de trainer, het herhaaldelijk storen van de trainingen of agressief gedrag, het lid te sanctioneren in overleg met de trainers. Leden die zich niet tolereerbaar gedragen (zoals bvb: het ontvreemden van kledij of materiaal, onverdraagzaamheid, pesten, vandalisme, diefstal, geweld, …) kunnen na intern bestuursoverleg met onmiddellijke ingang worden ontslagen uit de club. In geen geval kunnen lidgelden worden teruggevorderd na een ontslag. Ontslagen leden kunnen ook later geen lid meer worden bij ZGEEL.

Het bestuur aanvaardt onder geen enkele omstandigheid dat zich leden onder invloed van drugs, alcohol of verboden medicijnen op de training aanbieden, in het bezit worden gevonden van drugs of drugs verhandelen in of nabij de club.

  • Bord_Sportclub-Hartveilig-RK_rgb.jpg
  • kwaliteitslabel_zilver.jpg
  • parentee-psylos.png
  • Play-unified.png

Nieuws