Welkom bij de groenen

Bij ZGEEL worden de competitiezwemmers GROENEN genoemd.

Het opzet binnen ZGEEL is dat elke zwemmer vanaf het jaar dat hij/zij 9j wordt, deel kan uitmaken van de competitiegroep (Groenen). Hier zijn geen vastgelegde zwemtijden aan verbonden.
Na een gesprek tussen de verantwoordelijke trainers en de zwemmer samen met de ouders, kan er mits een gunstige beoordeling van de hoofdtrainer een licentie bij de Vlaamse Zwemfederatie aangevraagd worden.

Afhankelijk van je leeftijd en zwemtijden evolueer je in diverse stadia mogelijks uit tot een zwemmer uit de selectiegroep. 

De oudere zwemmers (+15j.) zwemmen in de groep "bovenbouw", de jongere zwemmers (9j. t/m 14j.) zwemmen in de groep "onderbouw".
Zowel in de groep "bovenbouw" als "onderbouw" wordt er een opsplitsing gemaakt op leeftijd en op zwemtijden.
Zwemmers die limieten hebben gezwommen voor grote kampioenschappen (Vlaams(jeugd)- en de Belgische (jeugd)kampioenschappen) kunnen mits akkoord met de voorwaarden zwemmen in de selectiegroep. 
De limieten voor deze kampioenschappen worden jaarlijks bepaald door de Vlaams- en Belgische zwemfederatie.

Voor elke groep (zowel boven- als onderbouw) zijn er bepaalde voorwaarden vastgelegd.
Dit gaat over het aantal percentage aanwezigheid op training maar ook over (verplichte) deelname aan wedstrijden.

Binnen onze club trachten we alle zwemmers een evenwichtige reeks wedstrijden te laten zwemmen en kom je zowel op wedstrijden waar je kan strijden voor elke plaats als op grote wedstrijden waar je de absolute zwemtop tegenkomt.

De focus ligt bij alle groepen op algemene (zwem)ontwikkeling. Dit gaat over techniek maar ook worden er teamactiviteiten georganiseerd.

Voor meer info kan je terecht bij volgende verantwoordelijken:

Inschrijvingen wedstrijden GROENEN: Tom Vanhove

Hoofdtrainer/verantwoordelijke bovenbouw (15j en ouder): Carolien Lindekens

Verantwoordelijke onderbouw (9j tot en met 14j): Carolien Lindekens

Nieuws