Welkom bij de G-zwemschool

Sinds 1 januari 2008 maar initieel opgestart in 1989, worden zwemlessen voor kinderen (vanaf 5 jaar) met een verstandelijke en / of motorische beperking, geïntegreerd binnen de activiteiten van ZGEEL, in samenwerking met de Geelse Sportdienst, Avalympics vzw en de Provincie Antwerpen.

De G-zwemschool gaat door op zaterdagavond van 17.00 tot 18.00 met uitzondering van de maanden juli en augustus. De doelstelling van de G-zwemschool bestaat erin kinderen 25m naar eigen mogelijkheden te leren zwemmen. Er kan gestart worden vanaf het niveau watergewenning.

Elke zwemles wordt opgebouwd uit dezelfde structuur om de kinderen een vast patroon te geven. De eerste drie kwartier wordt er les gegeven, individueel of in kleine groepjes. Op een creatieve manier wordt met allerlei zwemmateriaal getracht om de zwemles zo leuk en leerrijk mogelijk te laten verlopen. Het laatste kwartier wordt opgevuld met spelletjes en vrij spelen. Hier krijgen de kinderen de vrijheid om zelf speelgoed te kiezen waardoor zij zelf op ontdekkingsreis kunnen gaan.

Een team van gemotiveerde begeleiders staat elke week paraat om de aanwezige kinderen zo goed mogelijk en op aangepaste wijze te begeleiden op hun avontuur in het zwembad. Ouders worden niet bij in het water verwacht. Doorheen het leerproces wordt de individualiteit van elk kind gerespecteerd. De mogelijkheden van het kind worden nagegaan en door aangepaste oefeningen en uitdagingen wordt het kind zo goed mogelijk gestimuleerd. Het spreekt dan ook vanzelf dat de tijdsduur die het kind nodig heeft om 25m te leren zwemmen, sterk varieert.

Verantwoordelijke G-zwemlessen: Cindy Kenis

Nieuws